Magyar | English


Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

2018. május 25-ével kerül alkalmazásra az európai adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, amelyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.

Társaságunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tarja, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.

  • A Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
  • Az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
  • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.
  • A Társaság a jogszabály értelmében nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése érdekében hasonló felelősségi és képviseleti körrel felhatalmaztunk külsős (megbízott) adatvédelmi tisztviselőt.

A Rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatvédelmi tájékoztatónkban érhető el.

Adatvédelmi ügyekben a Társaság elektronikus úton az adatvedelem@novochem.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.

GDPR önéletrajzok kezelése tájékoztató
Novochem Kft.
Központ 
T: +36-1-210-1200
novochem@novochem.hu
Kapcsolat

oqema.com
ISO 9001:2008